Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konferencja "Rola partnerstwa w działaniach na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

Samorząd

W dniu 30 września 2010 r. w siedzibie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w ramach obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym odbyła się konferencja „Rola partnerstwa w działaniach na rzecz integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Jednym z głównych punktów konferencji była prezentacja działań podjętych przez samorządy lokalne na Mazowszu w ramach „Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”.

Do zaprezentowania swoich dokonań zostało zaproszonych pięć najaktywniejszych samorządów lokalnych, w tym Powiat Pruszkowski. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, jako przedstawiciele Powiatu Pruszkowskiego, przedstawili uczestnikom konferencji działania podjęte na terenie powiatu w ramach obchodów „Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”.

Podczas konferencji prelegenci omówili również doświadczenia wyniesione z Pikniku Rodzinnego „Równi i Razem”, który odbył się w dniu 11 września 2010 r. w Warszawie i w którym aktywnie brały udział placówki pomocy społecznej z terenu Powiatu Pruszkowskiego.

Zaprezentowano także zasady tworzenia partnerstwa, cel i efektywność działań tego typu na przykładzie Urzędu Dzielnicy Mokotów, przedstawiono innowacyjne rozwiązania w zakresie public relations podczas wykładu „Budowanie wizerunku i promocja działań w instytucjach pomocy i integracji społecznej” oraz omówiono możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla działań z zakresu pomocy społecznej w ramach programów Unii Europejskiej.

Program Konferencji:
Rola partnerstwa w działaniach na rzecz integracji osób wykluczonych społecznie

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10.20 Przywitanie uczestników i wprowadzenie – przedstawiciel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

10.20 – 11.15 Mazowieckie Partnerstwo na rzecz obchodów Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym – prezentacja zrealizowanych działań w regionie – przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej oraz samorządów lokalnych.

11.15 – 12.25 Partnerstwo lokalne jako sposób efektywnego działania na rzecz mieszkańców społeczności lokalnych – przedstawiciel samorządu miejskiego.

12.30 – 13.30 Przerwa na poczęstunek.

13.30 – 14.00 Budowanie wizerunku i promocja działań w instytucjach polityki i integracji społecznej – przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego

14.00 – 14.20 Partnerstwo instytucji publicznych z organizacjami pożytku publicznego drogą do rozwoju usług lokalnych – przedstawicielka Regionalnego Ośrodka EFS w Warszawie.

14.20 – 14.50 Projekty unijne – finansowym wsparciem działań partnerskich – doradca Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

14.50 – 15.10 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie konferencji.

15.15 – 15.30 Niespodzianka artystyczna.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst