Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Roczny Program współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.

Samorząd

W związku ze zmianą Uchwały o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dniu 22.07.2010 r. w siedzibie Starostwa Powiatu Pruszkowskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli władz Powiatu z przedstawicielami organizacji pozarządowych, działającymi na terenie naszego Powiatu. Przedmiotem spotkania było uchwalenie „Rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2010 r.”.

Władze Powiatu Pruszkowskiego reprezentowały:

• Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski,
• Hanna Kuran – Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego,

W spotkaniu uczestniczyli:
• Anna Jaworska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
oraz przedstawiciele:
• Polskiego Związku Niewidomych, Koło w Pruszkowskie,
• Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Pruszkowie,
• Polskiego Czerwonego Krzyża,
• Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Pruszkowie,
• Polskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw na Rzecz Ludzi Niepełnosprawnych „Przyłącz się do Nas”,
• Fundacji „Drabina Szczęścia”.

Przedstawili oni swoje oczekiwania, dotyczące współpracy z Powiatem Pruszkowskim w zakresie realizowanych w formie konkursu zadań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego, w celu zapewnienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst