Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

23 maja „Dzień Otwarty Placówek Pomocy Społecznej w Powiecie Pruszkowskim”

Samorząd

Powiat Pruszkowski bierze udział w Europejskich Dniach Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W dniu 23 maja br. organizacje i instytucje, które na co dzień zajmują się pomocą społeczną otwierają swoje placówki dla wszystkich mieszkańców Powiatu.

Jednocześnie w dniu 22 maja 2010 r. w Warszawie w ramach powyższych obchodów organizowany jest Festyn Uliczny, podczas którego nasze jednostki będą miały tam swoje stoiska.

HARMONOGRAM
DNIA OTWARTEGO PLACÓWEK POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

„Europejski Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”

Rok 2010 został ustanowiony przez Komisję Europejską – Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Samorząd Województwa Mazowieckiego został zaproszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Krajowego Koordynatora działań, do współpracy przy obchodach tego Roku.

W dziedzinie polityki społecznej, na Mazowszu planowane są przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym, promocyjnym i edukacyjnym, organizowane w partnerstwie z samorządami lokalnymi, a w nich z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi – koordynowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

Zamiarem tej współpracy jest realizacja podstawowych wyzwań, wynikających z ustanowienia tego Roku, a więc zachęcenie samorządów do pełnego zaangażowania w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie poznania potrzeb osób i środowisk, których problem ten dotyczy, pomoc w zmianie postaw wobec osób napiętnowanych z tego tytułu, promowanie społeczeństwa, które dba, o jakość życia i równy dostęp do usług, a także stymulowanie solidarności między pokoleniami.

Inauguracją obchodów „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym” w województwie mazowieckim była Konferencja organizowana przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – 16 marca 2010 r. przypadająca w „Międzynarodowym Dniu Pracy Socjalnej”.

Pozostałe działania to Dni Otwarte Domów Pomocy Społecznej oraz Piknik Uliczny z prezentacją dorobku artystycznego mieszkańców tych Domów – służące integracji i zwiększeniu wiedzy o usługach socjalnych, świadczonych przez placówki stacjonarne, a w szczególności domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, warsztaty terapii zajęciowej, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst