Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Punkt konsultacyjny dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

W ramach zadań zawartych w Powiatowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy prowadzony będzie punkt konsultacyjny dla mieszkańców Powiatu Pruszkowskiego. Punkt zlokalizowany jest w Zespole Ośrodków Wsparcia w Piastowie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 24 (wejście od ulicy Orzeszkowej), tel. 753 45 56.

Każdy będzie mógł bezpłatnie skorzystać z pomocy psychologa, terapeuty, pedagoga, pracownika socjalnego oraz radcy prawnego.
Specjaliści będą dostępni w godzinach od 9.00 do 15.00 w następujących terminach:

28.06.2014r.
29.07.2014r.
23.08.2014r.
27.09.2014r.
25.10.2014r.
22.11.2014r.
13.12.2014r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst