Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który został ustanowiony w 1996 roku jako święto wszystkich polskich pracowników pomocy społecznej, a w szczególności pracowników socjalnych. Od 12 lat z tej okazji szczególnie zasłużonym pracownikom służby socjalnej przyznawane i wręczane są nagrody i specjalne wyróżnienia, które są wyrazem docenienia ich pracy na rzecz społeczeństwa oraz pewnego rodzaju uhonorowaniem. Dzień ten jest świętem państwowym ustanowionym na mocy ustawy o pomocy społecznej.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się także w Powiecie Pruszkowskim. Wczoraj, 21 listopada, w Młodzieżowym Domu Kultury w Pruszkowie, w uroczystości uczestniczyli przedstawiciele wszystkich jednostek pomocy społecznej zarządzanych przez Powiat Pruszkowski. Wśród przybyłych gości obecni byli także Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski oraz Lech Kulesza Członek Zarządu Powiatu oraz Anna Świątkowska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Licznie zgromadzonych powitała Mariola Stecko p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie – organizator obchodów w powiecie. Następnie odczytany został list od Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego oraz Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka. W dalszej części uroczystości nie zabrakło życzeń, kwiatów, nagród i wyróżnień. Dziesięciu pracownikom socjalnym z terenu naszego powiatu wręczono specjalne wyróżnienia przyznane przez Starostę Pruszkowskiego za profesjonalizm w pracy z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy, oraz przede wszystkim, za empatię i umiejętność poszanowania godności człowieka, za codzienną, ciężką pracę na rzecz osób pokrzywdzonych, cierpiących oraz bardzo często bezradnych.

Następnie wszystkich zgromadzonych poinformowano o wielkim wyróżnieniu jakie spotkało jednego z pracowników socjalnych z naszego terenu. Bożena Ploch Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Czubinie została odznaczona przez Jacka Kozłowskiego Wojewodę Mazowieckiego, Złotym Krzyżem Zasługi za pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia oraz za profesjonalne podejście do wykonywanego zawodu.

Kolejnym bardzo miłym i ciekawym punktem uroczystości był występ teatru Fabrykart, który swoim przedstawieniem podbił serca licznie zgromadzonych gości.

Aktorzy Teatru FABRYKART są beneficjentami projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” współfinansowanego ze środków finansowych Unii Europejskiej. Po raz pierwszy spotkali się na warsztatach organizowanych w ramach projektu i od tamtej pory stali się nierozłączni. Połączyła ich choroba i miłość do sztuki. Stworzenie przez nich teatru stało się formą rehabilitacji i sposobem radzenia sobie z nieśmiałością
i wszelkimi zahamowaniami wynikającymi głównie ze stwardnienia rozsianego, na które chorują i które mocno ogranicza ich codzienne życie.

Przyłączamy się do życzeń z okazji Dnia Pracownika Socjalnego i składamy wszystkim pracownikom zaangażowanym w pomoc społeczną najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz żeby służba drugiemu człowiekowi była dla nich zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działają: dwa domy pomocy społecznej, dwa środowiskowe domy samopomocy, dwa warsztaty terapii zajęciowej, jedna całodobowa placówka opiekuńczo wychowawcza. W ramach rodzinnej pieczy zastępczej funkcjonują: dwa rodzinne domy dziecka, 116 spokrewnionych rodzin zastępczych, 46 niezawodowych rodzin zastępczych, 3 zawodowe rodziny zastępcze wśród nich jedna specjalistyczna, jedna wielodzietna i jedna o charakterze pogotowia rodzinnego. Dodatkowo przez Powiat Pruszkowski prowadzony jest Zespół Ośrodków Wsparcia, a w nim Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar w Rodzinie.

Zapraszamy do galerii foto.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst