Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Będą przejścia dla pieszych przez tory przy ulicy Plantowej w Pruszkowie

Samorząd

9 listopada 2012 roku z inicjatywy Starosty Elżbiety Smolińskiej odbyło się spotkanie, podczas którego ustalono rozwiązanie kwestii przejść dla pieszych przez tory WKD przy ulicy Plantowej w Pruszkowie.

W spotkaniu wzięli udział: Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, Agnieszka Kuźmińska Wicestarosta Pruszkowski, Jan Starzyński Prezydent Miasta Pruszkowa, Andrzej Kurzela Z-ca Prezydenta Miasta Pruszkowa, Grzegorz Dymecki Prezes WKD Sp. z.o.o., Dariusz Grubek Prezes Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Mieczysław Kaniewski Z-ca Prezesa PSM

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Pruszkowa, przedstawiciele instytucji uczestniczących w spotkaniu ustalili wspólną realizację dwóch przejść dla pieszych przez tory kolejki WKD przy ul. Plantowej, dzieląc pomiędzy siebie poszczególne zadania. Powiat Pruszkowski i Miasto Pruszków zlecą wykonanie projektu technicznego przejść wraz z przygotowaniem projektu zagospodarowania. Koszty wykonania projektów zostaną podzielone po równo pomiędzy oba samorządy.

WKD Sp. z.o.o. z własnych środków przebuduje przejścia dla pieszych według opracowanego i zatwierdzonego przez Powiat Pruszkowski i Miasto Pruszków projektu.

Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa wybuduje ścieżki – dojścia do przejść po obu stronach torów. Zobowiązała się również do bieżącego utrzymania i konserwowania zarówno tych ścieżek, jak i przejść przez tory. Instytucją wiodącą przy realizacji zadania będzie Prezydent Miasta Pruszkowa.

Powiat Pruszkowskiego udostępni grunty powiatowe Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w celu realizacji dojść do przejść przez tory.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst