Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Już wkrótce Powiatowe Targi Pracy

Samorząd

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie zapraszają absolwentów, osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy z terenu naszego powiatu, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne, na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 15 listopada w godz. 10.00 – 14.00 w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4.

Do tej pory chęć uczestnictwa w imprezie zadeklarowało 30 instytucji w tym 22 firmy oferujące zatrudnienie, również dla osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w targach pracy potwierdziły także instytucje szkoleniowe, agencje pracy tymczasowej. W ramach sieci EURES* Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przedstawi oferty pracy za granicą. Swoje stoiska zorganizują: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Skarbowy, a także fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Te ostatnie, podczas targów, przyjmą na siebie funkcję informacyjno – doradczą. Ponadto będzie można skorzystać z usług doradców zawodowych w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego oraz skorzystać z pomocy pośredników pracy.

*(European Employment Services – jest to sieć międzynarodowego pośrednictwa pracy, która ma na celu umożliwić poszukiwania pracy za granicą, a także ułatwić swobodny przepływ informacji o możliwościach zatrudnienia i warunkach życia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst