Już wkrótce Powiatowe Targi Pracy

Samorząd

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski oraz Robert Radziwonka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie zapraszają absolwentów, osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy z terenu naszego powiatu, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne, na Powiatowe Targi Pracy, które odbędą się 15 listopada w godz. 10.00 – 14.00 w hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 4.

Do tej pory chęć uczestnictwa w imprezie zadeklarowało 30 instytucji w tym 22 firmy oferujące zatrudnienie, również dla osób niepełnosprawnych. Uczestnictwo w targach pracy potwierdziły także instytucje szkoleniowe, agencje pracy tymczasowej. W ramach sieci EURES* Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie przedstawi oferty pracy za granicą. Swoje stoiska zorganizują: Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Skarbowy, a także fundacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych. Te ostatnie, podczas targów, przyjmą na siebie funkcję informacyjno – doradczą. Ponadto będzie można skorzystać z usług doradców zawodowych w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego oraz skorzystać z pomocy pośredników pracy.

*(European Employment Services – jest to sieć międzynarodowego pośrednictwa pracy, która ma na celu umożliwić poszukiwania pracy za granicą, a także ułatwić swobodny przepływ informacji o możliwościach zatrudnienia i warunkach życia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Skip to content