Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Uwaga! Osoby niepełnosprawne mogą jeszcze skorzystać z dofinansowania tegorocznych turnusów rehabilitacyjnych.

Samorząd

Osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Pruszkowskiego jeszcze w tym roku mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne dofinansowane ze środków PFRON. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie zachęca do składania wniosków przez osoby niepełnosprawne.

Turnusy rehabilitacyjne są bardzo efektywną formą aktywnej rehabilitacji i wypoczynku. Osoba niepełnosprawna sama wybiera dla siebie odpowiedni turnus rehabilitacyjny, zgodny z zaleceniami lekarza, organizowany przez ośrodek mający odpowiednie uprawnienia. Turnus odbywa się w zorganizowanej grupie i trwa, co najmniej 14 dni. Program turnusu zawiera elementy rehabilitacji zgodnej z rodzajem schorzenia osoby niepełnosprawnej, a także zależnie od rodzaju i lokalizacji turnusu zajęcia sportowo-rekreacyjne, czy rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, oraz inne, wpływające korzystnie na funkcjonowanie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych.

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych przy udziale środków finansowych PFRON mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności i w bieżącym roku nie korzystały jeszcze z dofinansowania do tej formy rehabilitacji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania powinny złożyć wniosek wraz z wymaganą dokumentacją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

Szczegółowe informacje dostępne są pod nr tel. (22) 738 15 05 lub na stronie internetowej www.pcpr.pruszkow.pl w zakładce „Pomoc dla osób niepełnosprawnych”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst