Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

23 października 2012 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro) odbędzie się XX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego).

Proponowany porządek obrad XX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Wręczenie nagrody Starosty Pruszkowskiego dla najlepszego maturzysty roku szkolnego 2011/2012.
6. Wręczenie naukowych i sportowych stypendiów Starosty Pruszkowskiego.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2011/2012. /BR-276/12/
8. Informacja Nr 17/2012 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 6 września
do 3 października 2012 roku. /BR-277/12/
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012. /BR-278/12/
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-279/12/
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych, posiadających uprawnienia szkół publicznych i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. /BR-280/12/
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skarg Marka S do Komisji Rewizyjnej. /BR-281/12/
13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Sylwestra O do Komisji Rewizyjnej.
/BR-282/12/
14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Henryki J do Komisji Rewizyjnej.
/BR-283/12/
15. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.
16. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Staroście Pruszkowskiemu.
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst