Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013"

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art . 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Uwagi do programu można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną – organizacjepozarzadowe@powiat.pruszkow.pl, tradycyjną – Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, od dnia 4 października do 17 października 2012 r.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 25 października 2012 r. o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa przy ul. Drzymały 30.

Projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst