Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XIX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 25 września 2012 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 16/2012 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 26 lipca
do 5 września 2012 roku. /BR-264/12/
6. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
/BR-260/12/ i /BR-261/12/
7. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pruszkowskiego.
/BR-262/12/
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012. /BR-265/12/
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-266/12/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. /BR-267/12/
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017. /BR-263/12/
12. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego modernizacji i rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. /BR-268/12/
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. /BR-269/12/
14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-270/12/
15. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Marka Słowikowskiego do Komisji Rewizyjnej. /BR-271/12/
16. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Grzegorza Wszołka Staroście Pruszkowskiemu. /BR-272/12/
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst