Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XIX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XIX Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 25 września 2012 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 16/2012 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 26 lipca
do 5 września 2012 roku. /BR-264/12/
6. Stan bezpieczeństwa sanitarnego i weterynaryjnego na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
/BR-260/12/ i /BR-261/12/
7. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Pruszkowskiego.
/BR-262/12/
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012. /BR-265/12/
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-266/12/
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie. /BR-267/12/
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2017. /BR-263/12/
12. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego modernizacji i rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. /BR-268/12/
13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. /BR-269/12/
14. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/107/2011 Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-270/12/
15. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Marka Słowikowskiego do Komisji Rewizyjnej. /BR-271/12/
16. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Grzegorza Wszołka Staroście Pruszkowskiemu. /BR-272/12/
17. Interpelacje i zapytania radnych.
18. Wnioski i oświadczenia radnych.
19. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst