Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XVIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 28 sierpnia 2012 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XVIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Informacja Nr 15/2012 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 31 maja do 25 lipca 2012 roku. /BR-240/12/
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-241/12/
7. Podjecie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Pruszkowskiego. /BR-242/12/
8. Podjecie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2012. /BR-243/12/
9. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016. /BR-244/12/
10. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Powiatu Pruszkowskiego dotyczącego niedoboru środków finansowych przeznaczonych na zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w roku 2013. /BR-245/12/
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samorządowej Instytucji Kultury Muzeum Dulag 121 za 2011 r. /BR-246/12/
12. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XV/11/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku. /BR-247/12/
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domu Pomocy Społecznej w Czubinie. /BR-248/12/
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 60 w obrębie 18 miasta Brwinowa./BR-249/12/
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu Pruszkowskiego prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 90/37 w obrębie Parzniew, gm. Brwinów. /BR-250/12/
16. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego modernizacji i rozbudowy siedziby Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie. /BR-251/12/
17. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skarg Pani Henryki Jasińskiej do Komisji Rewizyjnej. /BR-252/12/
18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Panów Rizvana Gatsaeva i Ismaila Yunusova do Komisji Rewizyjnej. /BR-253/12/
19. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Pana Karola Łepeckiego Staroście Pruszkowskiemu. /BR-254/12/
20. Podjecie uchwały w sprawie przekazania skargi Nadarzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Staroście Pruszkowskiemu. /BR-255/12/
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
24. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst