Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Otwarcie Muzeum Dulag 121 w październiku

Samorząd

W dniu 26 marca br. odbyło się pierwsze robocze spotkanie Starosty Powiatu Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej z kierownictwem Muzeum Powstania Warszawskiego.

Dulag 121 pełnił rolę obozu przejściowego dla mieszkańców stolicy i okolicznych miejscowości bezpośrednio przed wywózką do obozów zagłady lub na roboty przymusowe do Niemiec. Akcję ewakuacji ludności cywilnej okupanci rozpoczęli 4 sierpnia i trwała ona aż do listopada 1944 roku. W okresie Powstania Warszawskiego oraz bezpośrednio po jego upadku przeszło przez obóz ponad pół miliona mieszkańców stolicy.

Celem spotkania było ustalenie zakresu współpracy obu instytucji w działaniach, mających na celu zrealizowanie idei powołania Muzeum Dulagu 121. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski zadeklarował merytoryczną pomoc prowadzonej przez siebie placówki w zakresie wypracowania założeń programowo-użytkowych, powstającego muzeum obozu przejściowego zlokalizowanego na terenie byłych zakładów kolejowych w Pruszkowie. Muzeum będzie się mieścić w powstającym specjalnie w tym celu obiekcie, obok bramy wejściowej do zakładów od strony ulicy 3 Maja. W budynku muzeum znajdzie się dwupoziomowa sala ekspozycyjna z antresolą i piwnicami, a także zaplecze biurowe oraz pomieszczenia pomocnicze i techniczne. Muzeum będzie mogło jednorazowo pomieścić ok. 50 zwiedzających, i 10 osób na antresoli. Obiekt przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych, na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń muzealnych wynosi ok. 230 m2.
Stała ekspozycja muzealna podkreślać ma specjalną rolę mieszkańców Pruszkowa i okolic w niesieniu pomocy, organizowaniu opieki medycznej rannym, czy umożliwianiu ucieczek dla osób specjalnie zagrożonych. Dodatkowo prowadzona będzie działalność naukowa i wydawnicza, polegająca na opracowaniu i publikacji materiałów poszerzających wiedzę na temat działalności Dulagu 121. Muzeum umożliwiać będzie prowadzenie zajęć oświatowych w formie lekcji muzealnych, prelekcji i odczytów, a także organizowania projekcji filmowych i koncertów muzycznych.
W założeniach programu działalności placówki akcentuje się rolę i konieczność prowadzenia ścisłej współpracy z młodzieżą szkolną i środowiskiem emerytów oraz kombatantów.

Przewidywany termin otwarcia muzeum Dulagu 121 i ekspozycji „Tędy przeszła Warszawa” ustalono wstępnie na październik bieżącego roku. Najprawdopodobniej uroczystość odbędzie się 1 albo 7 października br., w trakcie tegorocznych obchodów rocznicowych Dulagu. Honorowy patronat nad budową muzeum objął marszałek sejmu RP Bronisław Komorowski.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst