Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

JAKI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2013 ROK?

Samorząd

Jak wyglądać ma współpraca Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku? Zapraszamy do współtworzenia projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Komunikat
(format .doc)

Formularz
(format .doc)

Ankieta
(format .doc)

Pismo
(format .pdf)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst