Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Racjonalne zarządzanie energią w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Mazowiecką Agencją Energetyczna zorganizowała 18 maja w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, konferencję na temat bieżących wyzwań energetycznych regionu pruszkowskiego. W spotkaniu udział wzięli liczni przedstawiciele władz samorządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego oraz powiatów ościennych.

Inicjatywa ta jest odpowiedzią na rosnące w Polsce, zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz wyznaczone przez Unię Europejską cele ekologiczne, w tym ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenie zużycia energii oraz wzrost udziału odnawialnych źródeł energii. W trakcie spotkania Wiesław Raboszuk Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, przedstawił założenia Mazowieckiego Paktu na rzecz Oszczędności Energii (MPOE). W swoich wypowiedziach podkreślał, że sposobem na znalezienie oszczędności i zminimalizowanie kosztów zużycia energii są wspólne zakupy energii. Do stworzenia wspólnej grupy zakupowej zachęcał zgromadzonych również Bartosz Dubiński Prezes Mazowieckiej Agencji Energetycznej. Podczas spotkania zaprezentował działania agencji zmierzające do poprawy efektywności energetycznej oraz wyzwania w obszarze zarządzania energią stojące przed władzami powiatów i gmin środkowego Mazowsza. Zachęcał do przygotowywania założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zgodnie z ustawą „Prawo energetyczne” lokalne samorządy są zobowiązane do planowania i organizacji zaopatrzenia energetycznego na obszarze gminy. Następnie ekspert MAE ds. odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej Włodzimierz Pomierny przedstawił możliwości wykorzystania lokalnych źródeł energii na Mazowszu ze szczególnym uwzględnieniem zasobów Subregionu Pruszkowskiego. Po prezentacjach odbyła się dyskusja, która skupiła się przede wszystkim na technologicznych i ekonomicznych aspektach oszczędności energii, możliwościach wykorzystania energii promieniowania słonecznego i wiatru oraz energetycznego wykorzystania odpadów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst