Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat w nowej siedzibie

Samorząd

Od kilku dni trwa przeprowadzka urzędu Starostwa Powiatowego z ul. Staszica do gmachu nowej siedziby przy Drzymały 30. Od poniedziałku większość wydziałów rozpoczęła urzędowanie już w nowym miejscu.

Poszczególne wydziały przenoszone są sukcesywnie z zachowaniem przyjętego harmonogramu. W pierwszym rzędzie swoje miejsce przeznaczenia zajmą wydziały, które były tymczasowo zlokalizowane w budynku przy ul. Staszica, za których wynajęcie powiat musiał płacić miesięczny czynsz.

W nowoczesnym i przestronnym budynku znajdą się pomieszczenia dla wszystkich wydziałów i jednostek powiatu. Na ul. Drzymały przeniesione zostaną również te wydziały, które do tej pory zlokalizowane były w innych, często dość odległych częściach miasta, takie jak: Wydział Komunikacji, Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy. Ich przeprowadzka planowana jest w dalszej kolejności z dwóch powodów. Po pierwsze, nie chcemy zwiększać zamieszania związanego z jednoczesną przeprowadzką, po drugie dotychczasowe ich siedziby są własnością powiatu. Przeniesienie wszystkich wydziałów i niektórych jednostek planowane jest do końca maja br. W swoich starych siedzibach pozostaną jedynie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Biuro Paszportowe, ale te jednostki nie są w strukturze powiatu, a wojewody. Na szczęście zlokalizowane są bezpośrednio obok, w budynku po przeciwnej stronie ulicy Drzymały.
Nowy budynek posiada pięć kondygnacji naziemnych i jest częściowo podpiwniczony. Komunikację pionową zapewniają dwie klatki schodowe i dwa dźwigi osobowe o napędzie hydraulicznym, umożliwiające korzystanie z nich osobom niepełnosprawnym.

W piwnicach budynku przewidziano archiwum dokumentów oraz magazyny materiałów biurowych. Parter podzielony jest na 3 segmenty. Segment A z wejściem głównym od strony ul. Niepodległości to hol główny i sala operacyjna. Segment B z wejściem od ulicy Drzymały, w którym umieszczono punkty obsługi klienta dla większości wydziałów i segment C – w dobudowanym skrzydle, przewidziany na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy, który zajmować ma również pomieszczenia na poziomie pierwszego piętra tego samego segmentu. Na pierwszym piętrze pozostałych części budynku przewidziano pomieszczenia biurowe, pokoje socjalne, węzły sanitarne, a także wydzielone pomieszczenie dla kontaktów z interesantami. Podobna jest organizacja piętra drugiego. W części C mieścić się będzie PCPR, w części A PODGiK, zaś segment B przeznaczony jest na biura i pokój dla interesantów. Analogicznie zaprojektowane jest piętro trzecie tej części budynku. Od strony ul. Niepodległości znajdują się pomieszczenia Zarządu Powiatu, zaś w części C urządzono serwerownię oraz pokoje informatyków. Na najwyższej czwartej kondygnacji w segmentach A i C znajdują się pomieszczenia biurowe, zaś nad częścią B znajduje się sala konferencyjna z zapleczem. Wyposażona jest w zamontowane na stałe i przenośne urządzenia nagłośnieniowe oraz zwijany ekran i skomputeryzowany system audiowizualny dla celów prezentacji. Obok znajdują się pokoje Biura Rady Powiatu. Ostatnia, wtorkowa sesja Rady Powiatu odbyła się już w nowej sali posiedzeń.

Budynek Starostwa wyposażony został w nowoczesne systemy elektroniczne, usprawniające obsługę mieszkańców. Pewnym novum są sale operacyjne, pełniące rolę centrum obsługi interesantów, w których dyżurują merytoryczni pracownicy z każdego z wydziałów Starostwa. Ich zadaniem jest kierowanie osób do pokojów obsługi rozmieszczonych na właściwych piętrach budynku, gdzie po uprzednim przywołaniu, będzie na nich czekał pracownik konkretnego wydziału.

Uroczyste oficjalne otwarcie nowej siedziby odbędzie się 26 maja br. w przeddzień obchodów 20-lecia Polskiego Samorządu.

W budynku znajdują się:
94 pokoje biurowe (4 jednoosobowe, 75 dwuosobowych, 15 trzy i czteroosobowych)
7 pokoi socjalnych
3 aneksy przyjęć interesantów
3 salki rozmów,
sala konferencyjna o pow. 169,6 m2 (z możliwością podziału na dwie mniejsze za pomocą ścian przesuwnych)

Łącznie przewidziano: 235 stanowisk pracy (24 stanowiska w salach operacyjnych)
powierzchnia zabudowy – 965,32 m2, powierzchnia całkowita – 3909,04 m2
kubatura – 11 522,00 m3

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst