Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Marszałek Sejmu RP patronuje powstaniu Muzeum "Dulag" w Pruszkowie

Samorząd

Z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego Elżbiety Smolińskiej i Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego w czwartek (4.marca2010r.) odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Honorowego budowy muzeum „Dulag 121”zorganizowane w gmachu Sejmu RP. Idea powstania Muzeum obozu przejściowego Dulag 121, upamiętniającego martyrologię mieszkańców Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego, po latach starań, ma szansę na sfinalizowanie.

Członkami komitetu obok Marszałka, który jest jednocześnie jego honorowym przewodniczącym są Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Warszawy, Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego. W inauguracyjnym spotkaniu udział wzięli również: Małgorzata Kidawa-Błońska Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele samorządów powiatu pruszkowskiego: Jan Starzyński Prezydent Miasta Pruszkowa, Burmistrz Piastowa Zdzisław Brzeziński.

Do honorowego uczestnictwa w komitecie zaproszeni zostali również świadkowie tamtych dramatycznych wydarzeń, uczestnicy i kombatanci: m.in. Maria Stypułkowska-Chojecka, żołnierz Powstania ps. „”Kama” uczestniczka zamachu na Kutscherę, ppor. AK kpt. Janina Kulesza Kurowska, Barbara Majewska-Luft sanitariuszka w obozie przejściowym, Czesław Cywiński prezes światowego Związku Żołnierzy A.K., Zdzisław Zaborski autor książki o obozie przejściowym „Tędy przeszła Warszawa”.

Po powitaniu i dokonaniu prezentacji uczestników, honorowy patron i gospodarz spotkania Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski oddał głos Staroście Pruszkowskiemu Elżbiecie Smolińskiej. Starosta poinformowała zebranych o stanie zaawansowania robót budowlanych powstającego na terenach byłych Zakładów Kolejowych muzeum. Prace budowlane są już obecnie w fazie końcowej. Głównym zadaniem stojącym teraz przed Komitetem jest teraz organizacja prac związanych z projektem aranżacji przestrzeni ekspozycyjnych, dokonaniem koniecznych opracowań naukowych i historycznych oraz działań promujących Muzeum Dulag 121. Na najbliższym spotkaniu powołane zostaną problemowe grupy robocze, których celem będzie koordynacja zadań w poszczególnych dziedzinach. Wolę wsparcia i gotowość udzielenia wszelkiej pomocy w realizacji przedsięwzięcia zadeklarowała również Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, a także Dyrektor Muzeum Historycznego Warszawy Joanna Bojarska oraz Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Obóz Przejściowy Durchgangslager (Dulag) 121 w Pruszkowie został utworzony 6 sierpnia 1944 roku i działał do połowy stycznia 1945 roku. W ciągu trzech pierwszych miesięcy przeszło przez to miejsce około 550 tysięcy mieszkańców Warszawy i ok. 100 tys. osób wysiedlonych z okolicznych miejscowości. Podejrzanych o udział w Powstaniu Warszawskim wywożono stąd do niemieckich obozów zagłady, a osoby zdolne do pracy kierowano na roboty przymusowe do III Rzeszy.

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Dulag 121 odbyła się 2 października 2009 r. Muzeum ma upamiętnić martyrologię więzionych tam mieszkańców Warszawy oraz stanowić wyraz wdzięczności dla ludności Pruszkowa i okolic za poświęcenie i ofiarność w niesieniu pomocy wypędzonym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst