Akt erekcyjny pod Muzeum Dulag 121 podpisany

Samorząd

Tegoroczne uroczystości obchodów 65 rocznicy utworzenia Obozu Przejściowego DULAG 121 były szczególnie podniosłe z racji podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod mające w tym miejscu powstać Muzeum Dulagu 121. W obchodach wzięły udział delegacje reprezentujące urząd Prezydenta RP, senatorowie i posłowie, a także kombatanci i liczna społeczności Powiatu Pruszkowskiego, delegacja władz Warszawy i Wojewody Mazowieckiego, władze Powiatu Pruszkowskiego i miasta Pruszkowa, delegacje władz gmin powiatu pruszkowskiego.

Uroczystość rozpoczęła polowa Msza Święta odprawiona w intencji ofiar obozu i uroczyste złożenie kwiatów pod symbolicznym krzyżem, świadkiem tamtych dni, upamiętniającym miejsce tragedii. Odczytany został list Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, skierowany do uczestników uroczystości. Marszałek z satysfakcją przyjął propozycję uczestnictwa w Honorowym Komitecie budowy Muzeum Dulagu 121 i wyraził nadzieję, że inicjatywa władz Powiatu i miasta Pruszkowa zostanie niebawem zrealizowana, aby mające powstać Muzeum, dając świadectwo wydarzeniom z przeszłości, mogło uświadomić wagę i znaczenie tragicznej lekcji dziejów dla naszej wspólnej przyszłości.

Na zakończenie znany aktor Jerzy Radziwiłowicz odczytał fragmenty książki Zdzisława Zaborskiego „Tędy przeszła Warszawa”.

Pruszkowski Obóz Przejściowy Durchgangslager (Dulag) 121 został utworzony 6 sierpnia 1944 roku i działał do połowy stycznia 1945 roku. W ciągu trzech pierwszych miesięcy przeszło przez to miejsce około 550 tysięcy mieszkańców Warszawy i ok. 100 tys. osób wysiedlonych z okolicznych miejscowości. Podejrzanych o udział w powstaniu warszawskim wywożono stąd do niemieckich obozów zagłady (ok. 55 tys.), a osoby zdolne do pracy (ok. 165 tys.) kierowano na roboty przymusowe do III Rzeszy. Co roku na początku października obchodzone są uroczystości poświęcone upamiętnieniu ofiar Dulagu 121.

Galeria fotograficzna