Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Prezydent RP Bronisław Komorowski gościem powiatu pruszkowskiego

Samorząd

W ramach obchodów rocznicowych związanych z Obozem Dulag 121 w Pruszkowie, 26 września 2011 roku, mieszkańcy powiatu pruszkowskiego gościli Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, który wziął udział w uroczystości rozwiązania Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Dulag 121. Prezydent RP Bronisław Komorowski oddał hołd ofiarom Obozu, składając wieniec pod pomnikiem upamiętniającym martyrologię mieszkańców powstańczej Warszawy w niemieckim obozie przejściowym Dulag 121 w Pruszkowie, a także spotkał się z młodzieżą ze szkół powiatu pruszkowskiego.

Idea stworzenia Muzeum Dulag 121 zrodziła się w 1990 r., kiedy na terenie Zakładów Naprawy Taboru Kolejowego odsłonięto pomnik „Tędy przyszła Warszawa”, upamiętniający tragiczne wydarzenie wysiedlenia mieszkańców Warszawy w 1944 r.

Muzeum „Dulag 121” przy ulicy 3 Maja w Pruszkowie zostało utworzone z inicjatywy Samorządów Powiatu Pruszkowskiego i Miasta Pruszkowa, w trosce o zachowanie pamięci o tragicznych losach powstańczej ludności Warszawy i pomocy udzielanej im przez ludność Pruszkowa i okolic.

W procesie tworzenia Muzeum, na podkreślenie zasługuje udział organizacji kombatanckich działających na terenie powiatu pruszkowskiego, z panią Ireną Horban oraz panami Zdzisławem Zaborskim i Ryszardem Matrzakiem na czele. Nieocenionej pomocy merytorycznej udzielił pan Jan Ołdakowski Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego.

Niezwykłe zaangażowanie w tworzenie tej placówki wykazał pan Piotr Śliwowski Kierownik Pracowni Historycznej MPW.

Starosta Pruszkowski Elżbieta Smolińska podczas uroczystości rozwiązania Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Dulag 121 powiedziała m.in. „Myślę, że każdy z nas tu obecnych pozostawił cząstkę siebie w tym obiekcie. Wielu z Państwa wspierało tę inicjatywę intelektualnie – wspomnieniami, wiedzą historyczną czy organizacyjnie. Spędziliśmy wspólnie wiele godzin wypracowując ostateczną koncepcję tej placówki. Dziś serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie i pracę na rzecz tego, jakże istotnego pomnika pamięci”.

Dla wyrażenia podziękowania za wsparcie idei powstania Muzeum Dulag 121, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ufundował pamiątkową statuetkę, która w sposób bardzo sugestywny oddaje emocje towarzyszące wydarzeniom mającym miejsce w obozie przejściowym Dulag 121.

Statuetkę zaprojektował i wykonał wybitny rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pan Jakub Łęcki. Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski wręczając statuetkę Prezydentowi RP, skierowała szczególne słowa podziękowania za wsparcie idei budowy Muzeum Dulag 121, który jeszcze jako Marszałek Sejmu, czynnie wsparł tę inicjatywę przyjmując rolę Przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Muzeum Dulag 121.

Prezydent RP i Starosta Pruszkowski uhonorowali statuetkami: Jacka Kozłowskiego Wojewodę Mazowieckiego, Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Hannę Gronkiewicz-Waltz Prezydenta m. st. Warszawy, Małgorzatę Kidawę-Błońską Poseł na Sejm RP, Joannę Bojarską – Syrek Dyrektor Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, Jana Ołdakowskiego Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, Henryka Wacławka Przewodniczącego Rady Miasta Pruszkowa, Zdzisława Brzezińskiego radnego Miasta Piastowa, Tadeusza Michalskiego Prezesa Rady Naczelnej Światowego Związku Żołnierzy AK, Irenę Horban Prezesa Pruszkowskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego, Zdzisława Zaborskiego autora książki „Tędy przeszła Warszawa”, Ryszarda Matrzaka Prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kraju, Koło w Pruszkowie, Leszka Czarnotę Czarnego Sekretarza Krajowego Związku Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Mariana Tracza Prezesa Koła nr 6 Światowego Związku Żołnierzy AK, Janinę Kuleszę – Kurowską ps. „Janka”, Marię Stypułkowską-Chojecką ps. „Kama”, arch. Adama Misiorowskiego projektanta budynku Muzeum „Dulag 121”,Tomasza Osińskiego radnego Rady Powiatu Pruszkowskiego, Jana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Pruszkowa.

Statuetka Ś.P. Czesława Cywińskiego, tragicznie zmarłego w katastrofie smoleńskiej, Prezesa Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK, zostanie przekazana Rodzinie.

Na zakończenie Prezydent RP Bronisław Komorowski, w imieniu Komitetu Budowy Muzeum Dulag 121, wręczył statuetkę głównemu inicjatorowi i faktycznemu organizatorowi tego Muzeum, Elżbiecie Smolińskiej Staroście Pruszkowskiemu. Dziękując za tak wiele ciepłych słów, Starosta Elżbieta Smolińska, nie ukrywając wzruszenia, powiedziała „Dla mnie budowa muzeum była jednym z najważniejszych zadań, nie tylko jako Starosty, ale jako mieszkanki Pruszkowa.”

Po zwiedzeniu ekspozycji Muzeum Dulag 121, Prezydent RP Bronisław Komorowski udał się pod pomnik ku czci osób, które przeszły przez obóz Dulag 121, gdzie złożył wieniec i spotkał się z młodzieżą ze szkół powiatu pruszkowskiego.

Podczas uroczystości Prezydent RP Bronisław Komorowski podkreślił wagę i znaczenie pomocy udzielanej przez mieszkańców powiatu pruszkowskiego warszawiakom, którzy byli umieszczani przez okupanta w obozie przejściowym Dulag 121, w trakcie i po upadku Powstania Warszawskiego.

Inicjatorką wizyty w Muzeum Dulag 121 oraz spotkania Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego z Komitetem Honorowym Budowy Muzeum, była Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski. Przygotowaniem i organizacją spotkania zajęli się pracownicy Starostwa i Kancelarii Prezydenta, przy znaczącym wsparciu i zaangażowaniu Pana Michała Szweycera osobistego sekretarza Prezydenta RP.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst