Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

OGŁOSZENIE

Samorząd

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pruszkowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o projekt pt. „Z podniesioną głową zrób karierę zawodową” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami projektu środki na podjęcie działalności gospodarczej uzyskają 22 osoby bezrobotne (7 mężczyzn, 15 kobiet),
w tym dla:
9 osób (4 mężczyzn; 5 kobiet) do 25 roku życia
4 osób (2 mężczyzn; 2 kobiet) z terenów wiejskich
2 osób (2 kobiet) długotrwale bezrobotnych
2 osób (2 kobiet) w wieku 50-64 lata
5 osób (1 mężczyzny; 4 kobiet) bez kwalifikacji zawodowych,
bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

Wnioski będą przyjmowane w dniach 29.08 – 02.09 2011 r.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 16 000 zł.
W dniu 24.08.2011 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej
(IV piętro) Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30 odbędzie się spotkanie dotyczące poprawnego wypełnienia wniosku o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Z dniem 09.08.2011 r. uległ zmianie regulamin oraz wniosek
w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Nowe druki do pobrania:
– Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie, przy ul. Drzymały 30, pokój nr 12
– strona internetowa:www.puppruszkow.go3.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst