Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Co nowego na drogach powiatowych

Samorząd

Inwestycje stanowią priorytetowe zadanie dla Zarządu Powiatu Pruszkowskiego. Drogi są modernizowane: kładzione są nowe nawierzchnie, budowane odwodnienia oraz elementy uspokojenia ruchu, a także sygnalizacje świetlne. Dzięki tym inwestycjom poprawia się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców powiatu, a miejscowości zyskują estetyczny wygląd.

Zmiana dotychczasowego planu inwestycji drogowych na terenie Powiatu Pruszkowskiego, została wymuszona budową autostrady A2 w naszym rejonie i zmianą lokalizacji przejazdu kolejowego w Pruszkowie. PKP zaplanowały likwidację przejazdu w dotychczasowym miejscu i wybudowanie tymczasowego przejazdu na przedłużeniu ul. Przejazdowej, łącząc ją tym samym z ul. 36 P.P. Legii Akademickiej. W związku z tym, Zarząd Powiatu podjął decyzję o pilnej przebudowie ulicy 36 P.P. Legii Akademickiej oraz przeprojektowaniu ul. Przyszłości. Pod tym kątem Rada Powiatu na wniosek Zarządu przesunęła środki na to najpilniejsze przedsięwzięcie inwestycyjne. Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski prowadzi obecnie negocjacje w sprawie udziału PKP w finansowaniu budowy trzypasmowego przejazdu przez tory w wersji proponowanej przez Powiat lub budowy ronda. Do momentu wybudowania „Paszkowianki”, planowanego na 2018 rok, tymczasowy przejazd będzie musiał przejąć ciężar całego ruchu w tym rejonie. Propozycja budowy ronda w pobliżu nowego przejazdu na skrzyżowaniu ulic 36 P.P. Legii Akademickiej i projektowanej ul. Przyszłości jest według Zarządu rozwiązaniem najlepszym. Dodatkowo w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych powinien zostać wybudowany chodnik wzdłuż całego odcinka drogi.

Zgodnie z planem w 2011 roku na terenie Powiatu rozpoczęła się budowa sygnalizacji świetlnych przy przejściach dla pieszych. W Pruszkowie światła zainstalowano na skrzyżowaniu ulic: Armii Krajowej, Księcia Józefa i Andrzeja. Ich uruchomienie planowane jest przed 15 sierpnia. Do 20 sierpnia mają także powstać sygnalizacje świetlne przy przejściach w okolicach szkół na następujących ulicach: ul. Promyka i ul. Plantowej w Pruszkowie, ul. Piłsudskiego i ul. Wilsona w Brwinowie, ul. M. Dąbrowskiej w Komorowie oraz ul. Długiej w Ładach. Sygnalizacje pozwolą uczniom na bezpieczniejsze dotarcie do szkoły.

Trwają także prace nad przebudową ulicy Sportowej i ulicy Grodziskiej w Brwinowie. Na ulicy Sportowej zostanie położona nowa nawierzchnia jezdni, powstaną chodniki, zjazdy oraz miejsca postojowe. Na ulicy Grodziskiej oprócz wymienionych wyżej elementów przebudowy drogi, zostanie wybudowany chodnik wraz ze ścieżką rowerową.

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Warsztatowej i ul. Broniewskiego w Pruszkowie oraz ul. Warszawskiej w Piastowie. W celu poprawy stanu tej drogi, konieczne jest kompleksowe opracowanie odwodnienia ulicy. Dokumentacja ma być gotowa do 30 listopada, a realizacja tej inwestycji zaplanowana jest na przyszły rok.

W bieżącym roku planowana jest również przebudowa mostu na rzece Zimna Woda w Gminie Brwinów na drodze nr 3111 W.
Jest już przygotowana dokumentacja i pozwolenia na budowę ronda na skrzyżowaniu ulicy Komorowskiej i Brzozowej. Powiat przystępuje do kolejnego wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ronda.

Na najbardziej uszkodzonych odcinkach dróg tj. Warszawskiej
w Dawidach, Grodziskiej w Starej Wsi, Błońskiej w Pruszkowie, Olszynowej w Podolszynie Nowym, Falenckiej w Falentach oraz na drodze nr 3110 W w miejscowości Krosna wykonano nakładki bitumiczne. Do końca lipca zostanie naprawiona ulica Tysiąclecia w Piastowie. Poprawiono także nawierzchnię dróg gruntowych na terenie Powiatu.

Wykonywana jest dokumentacja odwodnienia i przetargowa ulicy Rolnej w Kajetanach.

W ostatnim czasie zakończono przebudowę ulicy Warszawskiej
i Mszczonowskiej w Nadarzynie. Powstały chodniki, zjazdy oraz zatoki postojowe. Położono nową nawierzchnię jezdni, na której usytuowano azyle dla pieszych oraz elementy uspokojenia ruchu.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst