Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powołana została Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Samorząd

1 grudnia odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie powołanej przez Zdzisława Sipierę Starostę Pruszkowskiego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.

Skład Rady składa się z 5 przedstawicieli różnych środowisk: organizacji pozarządowych, fundacji działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym, której głównymi zadaniami jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ocena realizacji programów i opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład powołanej 18 listopada br. rady weszli:

1. Artur Świercz Przedstawiciel Fundacji Aktywnej Rehabilitacji” FAR” – Przewodniczący Rady

2. Zofia Czarkowska Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło w Pruszkowie – Wiceprzewodniczący Rady

3. Krystyna Dąbrowska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych w Nadarzynie – Sekretarz Rady

4. ks. Stanisław Jurczuk – Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Brwinowie – Członek Rady

5. Irena Cieślak Członek Zarządu Fundacji” Lepszy Start” , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pruszkowie dla dzieci z autyzmem” Przylądek” – Członek Rady

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych będzie sprawować kadencję w okresie 4 letnim, tj. od 18.11.2015r. do 17.11.2019r.
Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst