Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Pracownika Socjalnego w Powiecie Pruszkowskim

Samorząd

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego w Powiecie Pruszkowskim odbyły się 23 listopada w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele jednostek pomocy społecznej zarządzanych przez Powiat Pruszkowski. Wśród przybyłych gości obecni byli także Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski, Krzysztof Rymuza Wicestarosta Pruszkowski oraz Ewa Borodzicz Członek Zarządu Powiatu oraz Elżbieta Szczykutowicz Kierownik Oddziału do Spraw Pomocy Środowiskowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Licznie zgromadzonych powitała Hanna Szymańska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie – organizator obchodów w powiecie. W dalszej części uroczystości nie zabrakło życzeń i wyróżnień. Dwóm pracownikom socjalnym z naszego PCPR w Pruszkowie wręczono nagrody przyznane przez Starostę za wyróżniającą się pracę z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy, oraz za codzienną, ciężką pracę na rzecz osób cierpiących i bardzo często bezradnych.

Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski oraz Zarząd Powiatu Pruszkowskiego z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składają wszystkim pracownikom socjalnym w Powiecie Pruszkowskim, koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej oraz pozostałym merytorycznym pracownikom PCPR w Pruszkowie, podziękowania za codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka a w szczególności osób najbardziej potrzebujących. Warto podkreślić, że Pomoc Społeczna to nie tylko praca, lecz przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi, która oznacza codzienne stawanie wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności. Wymaga podejmowania bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin.

Wszystkim pracownikom z terenu naszego powiatu, życzymy dalszej wytrwałości w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz najbardziej potrzebujących, wiele zawodowych satysfakcji, realizacji wszelkich zamierzeń, zdrowia i uśmiechu na co dzień.
Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst