Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Samorząd

Uchwała Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu oświaty i wychowania pod nazwą „Popularyzacja sportów obronnych wśród dzieci i młodzieży z powiatu pruszkowskiego”.

Uchwała
(plik .pdf do pobrania)