XV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XV sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 12/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 15 października 2015 r. do 11 listopada 2015 r. /BR-140/15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-141/15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. /BR-142/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. /BR-143/15/

10. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

11. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content