Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiat Pruszkowski dostał dodatkowe pieniądze na rehabilitację zawodową i społeczną

Samorząd

Powiat otrzymał dodatkowe środki finansowe zgodnie z deklaracją złożoną przez Macieja Pomiernego przedstawiciela PFRON na konferencji „Niepełnosprawność – rozwój, perspektywy, kierunki działań przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ”, która odbyła się 21 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie z inicjatywy Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego z udziałem Poseł Alicji Olechowskiej, Marka Kubickiego Burmistrza Piastowa oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Niewątpliwie dobrą wiadomością jest fakt, że pomimo tej trudnej sytuacji finansowej udało się wygospodarować dodatkowe pieniądze na działania w ramach PFRON, aczkolwiek otrzymane środki są niższe od wcześniej deklarowanej kwoty. Z deklarowanych ok. 300 tys. zł, Powiat Pruszkowski dostał 176 041 zł.

W dniu 21 czerwca podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego otrzymaną kwotę wprowadzono do budżetu. Kwota ta została podzielona w następujący sposób:
41 041 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
15 000 zł na likwidację barier funkcjonalnych
5 000 zł na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży
5 000 zł na konkursy dla organizacji pozarządowych
110 000 zł na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – istnieje duże zainteresowanie osób niepełnosprawnych tego typu dofinansowaniem.

Mimo dodatkowych środków przekazanych przez PFRON, nie wszystkie potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego zostaną zaspokojone ze względu na występującą w ostatnich latach tendencję spadkową wysokości dofinansowania.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst