Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy

Samorząd

Powiat Pruszkowski, zgodnie z nowelizacją ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie, przystąpił do opracowania Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.

W dniu 14 czerwca w siedzibie Starostwa Powiatu Pruszkowskiego odbyła się pierwsza narada konsultacyjna, w której udział wzięli przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, straży miejskiej, policji, organizacji pozarządowych i parafii z terenu Powiatu.

Wszystkich licznie zgromadzonych uczestników powitała Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski, wyrażając satysfakcję z tak dużej liczby osób biorących w udział w spotkaniu. Starosta powiedziała „Dziękuję Wam za to, że jesteście tu dzisiaj z nami. To ważne, że wspólnie możemy wypracować program, który pomoże wszystkim tym, którzy ulegają przemocy i mam taką nadzieję, że stworzy on warunki do maksymalnego ograniczenia przemocy na terenie naszego Powiatu”. Starosta dodała „Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w tym miejscu, aby współpracować na zasadach pracy grupowej z poszanowaniem wiedzy i doświadczenia w osiągnięciu celu, jakim jest opracowanie programu. Wobec powyższego składam propozycję zaakceptowania swojego uczestnictwa w tym przedsięwzięciu przez wypełnienie Ankiety i podpisanie Listu Intencyjnego.” Ankieta oraz list intencyjny został przygotowany przez Zespół Ośrodków Wsparcia z Piastowa.

Naradą rozpoczęto pracę nad konstrukcją Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony jej Ofiar w Powiecie Pruszkowskim. Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień br., kiedy to zostaną opracowane dane ilościowe i jakościowe na podstawie ankiet i pism w sprawie badania skali zjawiska przemocy.

Wyniki badania pomogą uczestnikom – którzy już w początkowej fazie pracy wykazali się inicjatywą i zaangażowaniem w budowę Powiatowego Programu Przemocy – w wypracowaniu instrumentów prawnych ochrony jej ofiar. Na drugim spotkaniu powołany zostanie Powiatowy Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, którego jednym z celów działania będzie opracowanie Programu i w dalszym etapie jego realizacja. Zespół ten powołany zostanie Zarządzeniem Starosty Powiatu Pruszkowskiego.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst