Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Będą dodatkowe pieniądze na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Samorząd

Pomimo trudności budżetowych państwa będą dodatkowe pieniądze dla powiatów na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych – poinformował przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

To dobra wiadomość dla uczestników konferencji „Niepełnosprawność – rozwój, perspektywy, kierunki działań przy udziale środków PFRON”, która odbyła się 21 kwietnia z udziałem Poseł Alicji Olechowskiej, Macieja Pomiernego reprezentującego PFRON, Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego oraz Marka Kubickiego Burmistrza Piastowa, przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców powiatu zainteresowanych tym wrażliwym tematem.
W kontekście pomocy osobom niepełnosprawnym, Starosta Elżbieta Smolińska podkreśliła fakt niedoboru środków finansowych, jakimi dysponuje powiat. W znacznym stopniu ograniczyło to wysokość dotacji na turnusy rehabilitacyjne i dopłaty do innych zadań pomocowych dla tej poszkodowanej przez los grupy mieszkańców.

Przedstawiciel PFRON Maciej Pomierny przyznał otwarcie, że sytuacja ta wynika wprost z nienajlepszej kondycji finansowej funduszu. – Również nas, tak samo jak wszystkie instytucje w kraju, dotykają problemy finansowe. Dlatego pieniądze przekazywane powiatom nie są duże – mówił dodając, że budżet PFRON jest częścią budżetu państwa, który coraz bardziej odczuwa deficyt. Niewątpliwie dobrą wiadomością jest fakt, że pomimo tej trudnej sytuacji udało się wygospodarować dodatkowe pieniądze na działania w ramach PFRON.
– Tak szybko, jak to będzie możliwe, powiaty dostaną dodatkową pulę w wysokości ok. 300 tys. zł – dodał Maciej Pomierny.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. na temat funkcjonowania PFRON w odniesieniu do aktualnych przepisów, o uprawnieniach osób z niepełnosprawnością i różnych formach udzielania im pomocy. Obszernie omówione zostały zmiany w ustawie o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Drugą część spotkania zdominowały pytania uczestników dotyczące m. in. zasad ubiegania się o dofinansowanie np. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, rehabilitacji i likwidowania barier architektonicznych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.niepelnosprawni.gov.pl.
Wiele uwagi poświęcono problemom osób niewidomych. Przewodnicząca Polskiego Związku Niewidomych zaapelowała o konieczności rozwiązania problemów dotyczących wysokości opłat za przejazd dla osób towarzyszących osobom niewidomym, oznakowania dźwiękowego skrzyżowań oraz dopłat do zakupu komputerów.

W tym miejscu Starosta Elżbieta Smolińska poinformowała o przystąpieniu do prac nad dostosowaniem budynku urzędu starostwa do potrzeb niewidomych, zachęcając przedstawicieli organizacji pozarządowych do współpracy przy pracach projektowych.

Poseł Alicja Olechowska, dziękując Staroście Elżbiecie Smolińskiej za dotychczasową współpracę i wsparcie dla działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych, zobowiązała się do podjęcia interwencji w konkretnych sprawach zgłaszanych przez uczestników spotkania. Wyraziła przekonanie, że z ich rozwiązania będzie mogła zdać relację podczas kolejnego spotkania. Starosta Elżbieta Smolińska zakończyła konferencję informacją o powołaniu Pani Alicji Szpigiel na stanowisko doradcy Starosty ds. organizacjami pozarządowymi. W ramach powierzonych zadań, doradca niewątpliwie wiele swojej uwagi poświęci sprawom osób niepełnosprawnych, co przyczyni się do poprawy komunikacji i w wielu przypadkach jednostkowych, przyśpieszy proces rozwiązywania problemów.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst