Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Trzecia edycja Projektu zakończona

Samorząd

Rezultaty trzeciej edycji Projektu „Powiat Pruszkowski Szansą Twojego Rozwoju” omówiono na uroczystym spotkaniu, które odbyło się 21 marca w Pałacyku w Otrębusach. Obecnie Powiat przygotowuje się do czwartej edycji.

Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski, podziękowała wszystkim beneficjentom i osobom pracującym przy realizacji Projektu oraz dokonała jego podsumowania. – Projekt ten miał na celu pomóc Wam jak najlepiej odnaleźć się na rynku pracy, umieć się zaprezentować i odnosić sukcesy w życiu zawodowym – mówiła do beneficjentów Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. – Jestem przekonana, że każdemu z Was to się uda. Aktualnie przystępujemy do czwartej edycji i mamy nadzieję, że wiele osób będzie chętnych do wzięcia w niej udziału. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za udział w Projekcie – dodała Starosta.

Kursy i warsztaty
Celem trzeciej edycji Projektu współfinansowanego z funduszy unijnych było zwiększenie szans i przygotowanie do życia społecznego i zawodowego 15 osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze oraz 54 osób niepełnosprawnych – uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. Z Projektu skorzystało także 8 uchodźców.

Osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze wzięły udział w kursach zawodowych (m.in. prawa jazdy, maklerskim, jęz. angielskiego, przygotowawczych do matury), warsztatach psychologiczno – doradczych, podczas których poruszano m.in. zagadnienia komunikacji interpersonalnej, motywacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz aktywnego poszukiwania pracy.
Osoby niepełnosprawne uczestniczyły w warsztatach rozwoju zawodowego z zakresu doradztwa i aktywnego poruszania się po rynku pracy, planowania i preorientacji zawodowej. Przygotowano dla nich także warsztaty psychologiczno-zawodowe, zajęcia psychoruchowe i zabiegi rehabilitacyjne.
Uchodźcy uczestniczyli indywidualnych kursach zawodowych, warsztatach aktywnych form poszukiwania pracy i lektoracie języka polskiego oraz korzystali z porad prawnych. Kursy przygotowywały do sprawnej obsługi komputera, operowania wózkiem widłowym i opieki nad osobmi starszymi. Specjalnie dla nich przygotowano także intensywne warsztaty psychologiczno-doradcze z elementami aktywizacji psychologiczno-zawodowej oraz zajęciami przybliżającymi polską historię i kulturę.

Integracja i zabawa
W czasie trzeciej edycji programu odbyły się także trzy spotkania integracyjne dla beneficjentów Projektu, w których uczestniczyły także władze Powiatu Pruszkowskiego i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz mieszkańcy powiatu. Podczas ostatniego spotkania w Pałacyku w Otrębusach jeden z beneficjentów Projektu, Jarosław Wilczyński, uczestnik ŚDS „Na Górce” w Brwinowie, przekazał Elżbiecie Smolińskiej wiersz „Projekt na 5+”.

Czwarta edycja
Powiat Pruszkowski złożył wniosek o dofinansowanie czwartej edycji Projektu. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniesie 670 tys. zł, w tym dofinansowanie z UE niespełna 600 tys. zł, a wkład własny ponad 70 tys. zł. Z Projektu skorzystają łącznie 62 osoby, w tym:
6 uchodźców, 20 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych, 32 osoby niepełnosprawne – uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy oraz 4 osoby niepełnosprawne z pruszkowskiego koła Polskiego Związku Niewidomych. (jw)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst