Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Partnerstwo polskiej i ukraińskiej młodzieży

Samorząd

W ostatnim tygodniu marca na terenie Powiatu Pruszkowskiego przebywała grupa uczniów i nauczycieli ze Szkoły Średniej nr 5 w Zdołbunowie na Ukrainie, którzy przybyli do Pruszkowa w ramach rewizyty po ubiegłorocznym pobycie w ich mieście młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

Przyjazd ukraińskich gości stał się okazją do zainaugurowania oficjalnej, partnerskiej współpracy oraz nawiązania ściślejszych kontaktów i wymiany młodzieży obu szkół.

W ostatnim dniu wycieczki ukraińscy goście zostali zaproszeni przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego na pożegnalne spotkanie, w czasie którego opowiedzieli o swoich wrażeniach z pobytu. Otrzymali drobne prezenty i pozowali do wspólnej pamiątkowej fotografii.

Oficjalne spotkanie uczniów, nauczycieli i kierownictwa partnerskich placówek odbyło się w poniedziałek 28 marca w siedzibie ZSTiO w obecności władz Powiatu Pruszkowskiego, przedstawicieli Ambasady Republiki Ukrainy, Towarzystwa Polsko-Ukraińskiego i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

W odczytanym podczas spotkania liście do dyrektorów szkół Markijan Malskyj, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Ukrainy w RP napisał m.in.: „Pragnę wyrazić przekonanie, że nawiązana współpraca partnerska pomiędzy szkołami będzie dobrze służyła umacnianiu i wzbogacaniu przyjaznych kontaktów i wspólnych wartości oraz pogłębianiu dobrosąsiedzkich stosunków między naszymi krajami. Ma ona służyć poprawie wzajemnego zrozumienia, przezwyciężania uprzedzeń, umożliwić pojednanie i wspierać wspólną odpowiedzialność polskiej i ukraińskiej młodzieży w kształtowaniu przyszłości Europy.”

Uczniowie obu szkół wykonali wspólnie przygotowany program artystyczny, w którym znalazły się ukraińskie ludowe dumki i pieśni lwowskich batiarów. W trakcie swego kilkudniowego pobytu w Polsce ukraińscy goście zwiedzili Warszawę i najciekawsze miejsca naszego regionu.

Zdołbunów – to liczące ok. 30 tys. mieszkańców miasto, leżące niedaleko Równego na Wołyniu. W XVI – XVIII w. należało do Polski, później znalazło się w zaborze rosyjskim. W okresie międzywojennym ponownie znalazło się w granicach Rzeczypospolitej. Było stolicą powiatu w woj. wołyńskim.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst