Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

V SESJA RADY POWIATU PRUSZKOWSKIEGO

Samorząd

W dniu 10 marca 2011 r. o godz. 16.30 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro) odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego.

Proponowany porządek obrad V Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie V Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy wyborczej nr 20 w okręgu wyborczym nr 1 Pani Marii Sybilskiej-Jurgaś do Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-35/11/
– złożenie ślubowania
6. Podjęcie uchwały w sprawie wstąpienia kandydata z listy wyborczej nr 4 w okręgu wyborczym nr 2 Pana Jacka Olejnika do Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-36/11/
– złożenie ślubowania
7. Informacja Nr 3/2011 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 6 stycznia do 16 lutego 2011 roku. /BR-37/11/
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na 2011 rok. /BR-38/11/
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2016./BR-39/11/
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za 2010 rok. /BR-40/11/
11. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu określającego zasady współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. /BR-41/11/
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej z uwzględnieniem środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 r. /BR-42/11/
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-43/11/
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania składu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie. /BR-44/11/
15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. /BR-45/11/
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia trybu i zasad przyznawania spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Pruszkowskiego dotacji przeznaczonej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizacji inwestycji ze środków budżetu Powiatu Pruszkowskiego. /BR-46/11/
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Pruszkowskiego na 2011 rok. /BR-47/11/
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. /BR-48/11/
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Promocji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-49/11/
20. Podjecie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-50/11/
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu Pruszkowskiego. /BR-51/11/
22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Wiśniewskiej. /BR-52/11/
23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-53/11/
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Wnioski i oświadczenia radnych.
26. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.
27. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Powiatu Pruszkowskiego
Urszula Wojciechowska

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst