Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obrady Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Samorząd

Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski ze względu na konieczność omówienia tematów związanych ze stanem zagrożenia powodziowego i przygotowaniem procedur postępowania w przypadku wystąpienia wypadków drogowych z udziałem zwierząt, zwołała posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Obrady zespołu odbyły się 22 lutego br. w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie.

Waldemar Pielat – kierownik Zespołu Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przedstawił poziom stanu wód w zbiornikach na terenie powiatu oraz omówił ewentualne zagrożenie powodziowe, które może nastąpić w wyniku topnienia pokrywy śnieżnej. Szczegółowo omówił możliwości wykorzystania, istniejących zbiorników wodnych na rzece Utracie w działaniach przeciwpowodziowych. Obecni na spotkaniu otrzymali wykaz sprzętu przeciwpowodziowego, który jest w dyspozycji zespołów reagowania kryzysowego.

Druga część spotkania poświęcona była postępowaniu w przypadku wypadków drogowych z udziałem zwierząt. Sytuacje, w których niezbędna jest fachowa pomoc weterynarza, obszernie przedstawił lek. wet. Jakub Kubacki – kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Do takich sytuacji można zaliczyć m.in. odławianie dzikich zwierząt, które z różnych przyczyn znalazły się na terenach zurbanizowanych. Uczestnicy spotkania wspólnie z dr Kubackim omówili szczegółowo takie wypadki, w których zapada decyzja o uśmierceniu zwierzęcia. Starosta Elżbieta Smolińska zauważyła potrzebę powołania specjalnego zespołu, który ma opracować procedury postępowania w takich przypadkach. W skład zespołu wejdą m.in. przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie, Powiatowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a także reprezentanci poszczególnych gmin i powiatu. Prace nad stworzeniem i wdrożeniem procedur potrwają około dwóch miesięcy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst