Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Obrady Zarządu Związku Powiatów Polskich w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie

Samorząd

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski w dniach 17 i 18 lutego br. pełniła honory gospodarza posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich.

Gościem pierwszego dnia obrad, odbywających się w gmachu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, była Pani Czesława Ostrowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Głównym motywem spotkania było wypracowanie stanowiska ZPP w sprawie obniżenia nakładów na zadania powiatów finansowane z Funduszu Pracy. Po spotkaniu z Panią Minister, starostowie mieli okazję obejrzeć multimedialną prezentację Powiatu Pruszkowskiego, przedstawioną przez Elżbietę Smolińską Starostę Pruszkowskiego.

Drugi dzień obrad zdominowała dyskusja nad przygotowywanym przez Kancelarię Prezydenta RP projektem zmian ustrojowych, dotyczących samorządów terytorialnych. Najważniejsze z nich zaprezentował i omówił Pan Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Obrady zakończyła zapowiedź XIV Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbędzie się w dniach 24 i 25 marca br. w Warszawie. Zgromadzenie o charakterze plenarnym i wyborczo-programowym wyłonić ma nowe władze związku, przyjąć budżet i program działania na rok 2011 oraz wręczyć honorowe tytuły „Super Powiat” i „Super Gmina” laureatom prowadzonego przez ZPP rankingu najlepszych gmin i powiatów.

Związek Powiatów Polskich, został powołany w lutym 1999 roku na wzór organizacji działającej w dwudziestoleciu międzywojennym. Jest stowarzyszeniem zrzeszającym 315 spośród 379 powiatów i miast na prawach powiatu. Głównym celem działalności związku jest wspieranie samorządu terytorialnego oraz społeczno-gospodarczego rozwoju powiatów polskich. ZPP działa na forum krajowym i międzynarodowym. Realizuje swoje statutowe cele poprzez inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych oraz wymianę doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej. ZPP prowadzi współpracę z podobnymi organizacjami o charakterze międzynarodowym, jest m.in. członkiem rady gmin i regionów Europy.

Elżbieta Smolińska Starosta Pruszkowski jest reprezentantem polskiego samorządu w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst