Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Samorząd

Od 22 do 28 lutego organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

W związku z organizowaną akcją pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie będą pełnić dyżury i udzielać porad ofiarom przestępstw.

Harmonogram Dyżurów Zespołu Ośrodka Wsparcia w Piastowie:

Prosimy o wcześniejsze zapisy na konsultacje pod numerem telefonu (22) 753 45 56.

Konsultacje odbywać się będą w Piastowie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 24 (wejście od ul. E. Orzeszkowej) na terenie Ośrodka.

Dodatkowo w dniach 21 – 25 lutego 2011 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw. W godzinach od 9.00 do 16.00.