Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

Samorząd

Od 22 do 28 lutego organizowany jest Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw. Inicjatywa ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwami.

W związku z organizowaną akcją pracownicy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie będą pełnić dyżury i udzielać porad ofiarom przestępstw.

Harmonogram Dyżurów Zespołu Ośrodka Wsparcia w Piastowie:

Prosimy o wcześniejsze zapisy na konsultacje pod numerem telefonu (22) 753 45 56.

Konsultacje odbywać się będą w Piastowie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 24 (wejście od ul. E. Orzeszkowej) na terenie Ośrodka.

Dodatkowo w dniach 21 – 25 lutego 2011 r. prokuratorzy Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33 będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw. W godzinach od 9.00 do 16.00.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst