Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

45-lecie pruszkowskiej „Budowlanki”

Samorząd

4 grudnia br. Zespół Szkół nr 1 w Pruszkowie, znany pod tradycyjna nazwą „Budowlanki”, obchodził jubileusz 45-lecia założenia szkoły. Uroczystość stała się okazją do wspólnego spotkania kilku pokoleń uczniów i nauczycieli szkoły, a także jej przyjaciół, partnerów oraz przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych.

Placówka powstała w 1964 roku jako Szkoła Rzemiosł Budowlanych, już po roku przekształcona w Technikum Budowlane. Mieściła się wówczas w starym budynku przy ul. Narodowej 25, który wkrótce okazał się zbyt mały. Od 1969 r. przeniosła się więc do obecnej siedziby – nowego, specjalnie dla niej wybudowanego kompleksu szkolnego przy ul. Promyka 24/26. Rozbudowa programu o nowe kierunki nauczania sprawiła, że przekształcono ją następnie w Zespół Szkół Budowlanych, który na 10-lecie szkoły przyjął imię Stanisława Staszica oraz sztandar.

Zmieniające się potrzeby rynku pracy sprawiły, że z klasycznej budowlanej szkoły zawodowej zaczęła się przekształcać w szkołę wielokierunkową. Najpierw utworzono przy niej dodatkowo Technikum Ochrony Środowiska, później zaś jeszcze Liceum Ekonomiczne. Od 1998 r. działa już jako pruszkowski Zespół Szkół nr 1, a w jego składzie znalazły się również Liceum Ogólnokształcące, Liceum Techniczne oraz Liceum Profilowane. W rok później utworzono tu również Gimnazjum.

Obecnie Zespół jest jedyną placówką w Powiecie Pruszkowskim prowadzącą szerokoprofilowe kształcenie zawodowe młodzieży. W trosce o jak najlepsze dopasowanie profilowania zawodowego do zapotrzebowania na miejscowym rynku pracy Zespół blisko współpracuje z dużymi firmami zlokalizowanymi na terenie powiatu (np. Strabag), a także z organizacjami pracodawców i stowarzyszeniami zawodowymi (w tym np. dekarzy). Przy wydatnym wsparciu organu prowadzącego, jakim jest samorząd Powiatu Pruszkowskiego, szkoła pozyskała fundusze unijne na realizację opracowanego przez siebie programu pn. „Mobilni zawodowo i gotowi na nowe wyzwania”.

Uroczystość 45-lecia była okazją do podsumowania tych wszystkich osiągnięć. W obecności przedstawicieli władz oświatowych z Kuratorium, byłych oraz obecnych nauczycieli i dyrektorów, a także licznie zebranej młodzieży, pani Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski, serdecznie podziękowała wszystkim zebranym za trud i pracę na rzecz szkoły oraz wyraziła nadzieję na jej dalszy, pomyślny rozwój. Na ręce obecnej dyrektor Joanny Łyżwińskiej przekazała, wraz z tymi podziękowaniami i życzeniami ogromny bukiet herbacianych róż. Część oficjalną spotkania zwieńczyło ślubowanie uczniów pierwszych klas. Obchody szkolnego jubileuszu zakończyła młodzież przygotowanym przez siebie programem artystycznym pt. „Słowacki z wizytą u Staszica”, nawiązującym do obchodzonego właśnie Roku Juliusza Słowackiego.

Galeria fotograficzna.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst