Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

W Sejmie RP odbyło się spotkanie osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego z przedstawicielem PFRON

Samorząd

Z inicjatywy Pani Poseł Alicji Olechowskiej i Elżbiety Smolińskiej Starosty Pruszkowskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, w dniu 11 stycznia 2011 r. zorganizowało wyjazd osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego do Sejmu RP.

Grupę na miejscu powitała Pani Poseł, a o godzinie 12.00 odbyło się spotkanie z Panem Maciejem Powiewnym, przedstawicielem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który omówił zmiany, jakie mają wejść w życie, w związku z nowelizacją Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Następnym punktem spotkania było zwiedzenie Sejmu RP z przewodnikiem. Osoby niepełnosprawne obejrzały Gmach Sejmu RP i zostały wprowadzone na Salę Obrad Zgromadzenia Narodowego.

Pani Poseł Alicja Olechowska wspólnie z Elżbietą Smolińską Starostą Pruszkowskim planują zorganizowanie spotkania osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Pruszkowskiego
z przedstawicielem PFRON w siedzibie starostwa w celu zapoznania większej liczby osób niepełnosprawnych z postanowieniami znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Termin spotkania zostanie podany na naszej stronie internetowej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst