Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

Samorząd

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiana Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków
w ramach Programu Kapitał Ludzki

(plik formatu .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst