Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Dzień Pracownika Socjalnego

Samorząd

Tegoroczne obchody Dnia Pracownika Socjalnego, przypadające na dzień 21 listopada zbiegły się z datą wyborów samorządowych. Dlatego uroczystości związane z obchodami święta pracowników służb społecznych, działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego odbyły się w piątek 26 listopada.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie oraz przedstawiciele ośrodków i placówek pomocowych z ośrodków pomocy społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zespołów wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych oraz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Wśród przybyłych gości obecne były Halina Lipke, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Barbara Czaplicka.

Starosta Pruszkowski, Elżbieta Smolińska, pełniąca honory gospodarza spotkania, dziękowała wszystkim, którzy codzienną pracą i działaniem niosą wsparcie i pomoc osobom jej potrzebującym. Na terenie Powiatu Pruszkowskiego w ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie działa 14 powiatowych jednostek pomocy społecznej: dwa domy pomocy społecznej, dwa środowiskowe domy samopomocy, dwa ośrodki warsztatów terapii zajęciowej, Zespół Ośrodków Wsparcia, dwie całodobowe placówki opiekuńczo wychowawcze, dwa pogotowia rodzinne oraz dwie niespokrewnione zawodowe rodziny zastępcze. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego szczególnie wyróżniający się pracownicy i działacze socjalni uhonorowani zostali dyplomami oraz pamiątkowymi albumami.

Dzień jest świętem państwowym ustanowionym na mocy ustawy o pomocy społecznej.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst