Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Doradztwo dla organizacji pozarządowych

Samorząd

W środę, 17 listopada 2010 r. z inicjatywy Starosty Pruszkowskiego, Elżbiety Smolińskiej odbyło się spotkanie z pełnomocnikiem Wojewody Mazowieckiego Andrzejem Rybusem-Tołłoczko, na temat form i możliwości współpracy organizacji pozarządowych z organami administracji publicznej.

Spotkanie miało charakter informacyjno, szkoleniowy i dotyczyło zmiany w przepisach prawa, wynikających z aktualizacji przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Zmiany w prawie umożliwiły tworzenie instytucji centrów wsparcia, punktów konsultacji społecznych i lokalnych zespołów opiniujących, w których mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wprowadzenie nowych przepisów spowodowało pojawienie się problemów z ich interpretacją i w rezultacie pewne utrudnienia proceduralne w organizacji konkursów i ofert kierowanych do organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Spotkanie było pierwszym z cyklu planowanych szkoleń i konsultacji dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Pruszkowskiego. Andrzej Tołłoczko, Pełnomocnik Wojewody Mazowieckiego zapowiedział możliwość zorganizowania kolejnych szkoleń i konsultacji, a także zadeklarował pomoc biura w rozwiązywaniu problemów związanych ze stosowaniem znowelizowanych przepisów prawa.

Z biurem pełnomocnika wojewody można kontaktować się telefonicznie pod nr.: 22 695 69 80, lub mailowo: arybus-tolloczko@mazowieckie.pl

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst