Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XIV Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 4 listopada 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski do porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-138/15/
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-139/15/
6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst