Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie

Samorząd

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Działając na podstawie art. 13 ust.1 i ust.2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pod nazwą „Wykonanie rekonstrukcji, inscenizacji bądź happeningu ulicznego nawiązującego tematycznie do wydarzeń związanych z wprowadzeniem stanu wojennego 13 grudnia 1981 r.”

Ogłoszenie
(plik .pdf do pobrabia)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst