Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XIII Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego, odbędzie się 27 października 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XIII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

5. Informacja Nr 11/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 17 września 2015 r. do 14 października 2015 r. /BR-125/15/

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-126/15/

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-127/15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-128/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 1327/2 o pow. 0,0059 ha z obrębu Michałowice-Osiedle gm. Michałowice. /BR-129/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Pruszkowski w formie darowizny prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr ew. 4/4 i nr ew. 11/1 z obrębu 04, m. Piastów. /BR-130/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego projektowanych nieruchomości drogowych – działki nr 482/18, nr 482/21 i nr 482/23 z obrębu 19 m. Pruszków. /BR-131/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie w imieniu Powiatu Pruszkowskiego oświadczenia o ustanowieniu tytułu egzekucyjnego. /BR-132/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. /BR-133/15/

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Komisji Rewizyjnej. /BR-136/15/

15. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Pruszkowskiego w roku szkolnym 2014/2015. /BR-134/15/

16. Informacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia na terenie Powiatu Pruszkowskiego. /BR-135/15/

17. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Przewodniczącemu Rady Powiatu.

18. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych składanych Staroście Pruszkowskiemu.

19. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

20. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

21. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst