Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Ogłoszenie

Samorząd

Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działając na podstawie art. 4 pkt 22 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2015 r. poz. 1445) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Ogłoszenie
(plik .pdf do pobrabia)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst