Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Samorząd

Uchwała w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dotyczącego rekonstrukcji lub inscenizacji historycznych walk z okresu I lub II wojny światowej, prowadzonych na terenie powiatu pruszkowskiego lub powiatów ościennych.

Treść uchwały
(plik .pdf do pobrania)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst