Welcome to Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Welcome to Powiat Pruszkowski

XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 29 września br. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Wręczenie stypendiów naukowych i sportowych uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 10/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 16 września 2015 r. /BR-112/15/

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-113/15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-114/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego. /BR-115/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2015 oraz przedłożenia opinii i raportu. /BR-116/15/

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r. Pruszkowie. /BR-117/15/

12. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie województwa (Powiatu Pruszkowskiego i Powiatu Grodziskiego) w roku 2014. /BR-118/15/

13. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2014 r. /BR-119/15/

14. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. /BR-120/15/

15. Informacja na temat zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska według stanu na 14 września 2015 r. /BR-121/15/

16. Prezentacja i dyskusja na temat projektu Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 przez firmę 4CF.

17. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst