Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XII sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 29 września br. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XII sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XII Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wnioski do porządku obrad.

4. Wręczenie stypendiów naukowych i sportowych uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

5. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

6. Informacja Nr 10/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 12 sierpnia 2015 r. do 16 września 2015 r. /BR-112/15/

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-113/15/

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-114/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego. /BR-115/15/

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Pruszkowskiego za rok 2015 oraz przedłożenia opinii i raportu. /BR-116/15/

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r. Pruszkowie. /BR-117/15/

12. Sprawozdanie z realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie województwa (Powiatu Pruszkowskiego i Powiatu Grodziskiego) w roku 2014. /BR-118/15/

13. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu pruszkowskiego w 2014 r. /BR-119/15/

14. Informacja o realizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska. /BR-120/15/

15. Informacja na temat zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Wydział Infrastruktury i Ochrony Środowiska według stanu na 14 września 2015 r. /BR-121/15/

16. Prezentacja i dyskusja na temat projektu Strategii Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 przez firmę 4CF.

17. Interpelacje i zapytania oraz wnioski i oświadczenia radnych.

18. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego
Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst