Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Samorząd

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przyjął projekt Programu współpracy Powiatu Pruszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, który określa cele i zakres współpracy, jej zasady i formy, wskazuje priorytetowe zadania publiczne w powiecie pruszkowskim, ustanawia sposoby realizacji Programu, okres jego trwania; określa też wysokość środków finansowych, przeznaczonych na jego realizację, sposoby kontrolowania realizacji, powoływanie komisji konkursowych, opiniujących oferty w otwartych konkursach ofert, a także sposób ich działania.

W Powiecie Pruszkowskim działa kilkadziesiąt organizacji pozarządowych i innych podmiotów – różnym statusie prawnym – prowadzących działalność pożytku publicznego. Zrzeszają one najbardziej aktywnych mieszkańców tego obszaru.

Rola organizacji pozarządowych w demokratyzacji życia publicznego, w budowie i umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, w tworzeniu więzi lokalnej, w podejmowaniu działań na rzecz innych obywateli, jest bardzo ważna, a umiejętność dostrzegania istotnych, społecznych potrzeb pomaga samorządowi i lokalnej administracji lepiej realizować swoje cele i zadania.

Projekt programu zamieszcza się na 21 dni na stronie internetowej Powiatu Pruszkowskiego w celu umożliwienia organizacjom i podmiotom złożenie uwag i opinii na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu omówienia projektu programu i postanawia się zorganizować 15 października 2015 r. spotkanie z przedstawicielami organizacji i podmiotów.

Projekt programu wspólpracy na 2016 r.
Uchwała podpisana – program

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst