Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Przebudowa "starego Wrzesina" zakończona

Samorząd

Przebudowa i modernizacja historycznego budynku szpitala powiatowego na Wrzesinie została zakończona. W środę, 10 listopada odbyło się oficjalne przecięcie wstęgi z udziałem władz szpitala i powiatu pruszkowskiego.

Wrzesiński obiekt to jedna z najstarszych placówek służby zdrowia w naszym mieście. Budowę szpitala, wówczas prywatnej kliniki dla psychicznie i nerwowo chorych, rozpoczęto w 1905 roku z inicjatywy grupy lekarzy związanych ze szpitalem tworkowskim. Rok później obiekt rozpoczął działalność. Pierwszym dyrektorem placówki został dr Edward Steffen, pod którego kierownictwem placówka działała do okupacji, od kiedy pełnić zaczęła rolę szpitala miejskiego. W tym charakterze szpital działał przez wiele lat, do chwili zamknięcia obiektu spowodowanego koniecznością przeprowadzenia niezbędnego remontu i dostosowania budynku do współczesnych wymogów i potrzeb.

Prace związane z przebudową „Wrzesina” ciągnęły się od wielu lat z różnym powodzeniem. Przejęcie modernizacji szpitala przez powiat pruszkowski i sfinansowanie go w całości ze środków budżetu doprowadziło do pomyślnego ukończenia zadania. Oficjalne zakończenie prac związanych z modernizacją i rozbudową budynku odbyło się w środę 10 listopada, w przeddzień obchodów Święta Niepodległości. Do tradycyjnego przecięcia wstęgi zaproszeni zostali wszyscy, którzy przyczynili się do sfinalizowania zamierzenia.

– Pragnę podziękować wszystkim radnym obecnej kadencji Rady Powiatu Pruszkowskiego, szczególnie członkom Komisji Zdrowia, Rady Społecznej przy SPZ ZOZ a także dyrekcji Szpitala Powiatowego za determinację i wolę – powiedziała Elżbieta Smolińska, Starosta Pruszkowski. – Dzięki ich zaangażowaniu powstaje nowoczesny obiekt służby zdrowia, w którym znajdzie siedzibę Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, tak potrzebny mieszkańcom naszego powiatu – dodała starosta.

Uruchomienie placówki przewidywane jest na styczeń przyszłego roku, po wyposażeniu budynku w niezbędne urządzenia i sprzęt medyczny.

Prezentacja
(plik .ppt Rozmiar 35MB)

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst