Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

XI Sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

XI sesja Rady Powiatu Pruszkowskiego odbędzie się 25 sierpnia 2015 r. o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 (sala konferencyjna IV piętro).

Proponowany porządek obrad XI sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego:

1. Otwarcie XI Sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, nadanych przez Ministra Gospodarki:

1) Panu Krzysztofowi Pruszyńskiemu – Prezesowi Zarządu Blachy Pruszyński Sp. z. o. o.
2) Panu Andrzejowi Sajnadze – Prezesowi Zarządu ASMET Sp. z. o. o.
3) Panu Lechowi Sznajderowi – Prezesowi Zarządu ZAP Sznajder Batterien S.A.

4. Uroczyste wręczenie Nagród Starosty Pruszkowskiego dla najlepszych maturzystów ze szkół prowadzonych przez Powiat Pruszkowski.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przyjęcie protokołów nr IX/2015 i nr X/2015 z posiedzenia Rady Powiatu Pruszkowskiego.

7. Informacja Nr 9/2015 o pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego w okresie od 18 czerwca 2015 r. do 11 sierpnia 2015 r. /BR-100/15/

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Pruszkowskiego. /BR-101/15/

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. /BR-102/15/

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr VI/54/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 31.03.2015 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2015 r. /BR-103/15/

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łączenie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. /BR-104/15/

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 252/5 z obrębu 08 m. Brwinów. /BR-105/15/

13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. /BR-106/15/

14. Interpelacje i zapytania radnych.

15. Wnioski i oświadczenia radnych.

16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu.

17. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu Pruszkowskiego

Maksym Gołoś

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst