Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Powstaje nowa strategia rozwoju Powiatu Pruszkowskiego

Samorząd

 

Racjonalnie o przyszłości powiatu

Już ponad dwa miesiące temu rozpoczęły się prace nad nowym dokumentem, który określi priorytety rozwojowe i ścieżki osiągania celów Powiatu Pruszkowskiego na najbliższą dekadę. Powstający projekt musi być przekonujący zarówno dla Rady Powiatu, jak i dla włodarzy gmin i mieszkańców, których ambicje na przyszłość odzwierciedla. Do współpracy przy opracowaniu dokumentu Starostwo zatrudniło firmę doradczą, która w toku działań przeprowadziła między innymi sześć intensywnych sesji strategicznych. Powstająca strategia ma służyć przez najbliższe dziesięć lat jako fundament poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju powiatu.

Unijne środki u bram

Dlaczego powstaje właśnie teraz? Nie bez znaczenia jest fakt, że w tym roku administracja centralna udostępni samorządom i organizacjom społecznym pierwsze, wielomiliardowe pule środków z nowej unijnej perspektywy finansowania. Aby powiat mógł w pełni skorzystać z możliwości inwestycyjnych, które dają środki na samorządowe projekty, potrzebuje strategicznego, uzgodnionego z mieszkańcami planu działań. Temu właśnie służy prowadzony projekt.

Zabierz głos

Powstający projekt strategii na lata 2015-2025 jest owocem intensywnej pracy ponad stuosobowego zespołu przedstawicieli starostwa, instytucji powiatowych oraz gminnych i obywatelskich jednostek zlokalizowanych w powiecie. Zdzisław Sipiera Starosta Pruszkowski serdecznie zaprasza 27 sierpnia o godz. 18:00 do Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 na spotkanie konsultacyjne dotyczące powstającej strategii.

Zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych oraz przedsiębiorców z całego Powiatu Pruszkowskiego. Udział w spotkaniu należy zgłosić telefonicznie pod nr. tel. 22 738 17 47 lub emailem na adres biuro.zarzadu@powiat.pruszkow.pl

Każdy mieszkaniec powiatu będzie mógł zabrać głos w sprawie wspólnej wizji przyszłości, którą zarysowuje strategia. Dzięki temu, dokument strategiczny, który trafi pod głosowanie Rady Powiatu jesienią będzie wyrazem rozmowy między władzami powiatu a mieszkańcami.

Równolegle prowadzone są prace nad partycypacyjną częścią projektu, czego efektem jest strona internetowa z oficjalnymi informacjami o pracach nad strategią, zaproszeniem na spotkanie dla mieszkańców i ankietą dla mieszkańców:

strona internetowa poświęcona strategii Powiatu Pruszkowskiego
http://4cf.pl/powiat-pruszkowski/

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst