Witamy na stronie Powiat Pruszkowski   Nacisnij aby odsłuchać zaznaczony tekst. Witamy na stronie Powiat Pruszkowski

Wybrano nowych dyrektorów szkół powiatowych

Samorząd

Od nowego roku szkolnego 2015/2016 dwa licea prowadzone przez Powiat Pruszkowski – Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki i Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana będą miały nowych dyrektorów.

W wyniku przeprowadzonego 21 lipca br. konkursu – kandydatką na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki została Pani Iwona Pych, która jest nauczycielem mianowanym języka rosyjskiego. Posiada 15 letni staż pracy w zawodzie nauczyciela. W trakcie swojej pracy zawodowej zajmowała stanowiska kierownicze, obecnie jest wizytatorem w Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Konkurs na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Tomasza Zana odbył się 22 lipca br., a wyłonioną w nim kandydatką została Pani Ewa Król jest nauczycielem dyplomowanym, uczy biologii. Od 1992 r. pracuje w LO im. Tomasza Zana, posiada 35 letni staż pedagogiczny. Jest czynnym egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

W obu przypadkach – przedstawiona koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły oraz odpowiedzi udzielone na zadane pytania znalazły uznanie członków komisji konkursowych. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zgodnie z procedurą zatwierdził przeprowadzone konkursy. Pozostaje tylko powierzenie stanowisk, co nastąpi przed nowym rokiem szkolnym.

Skip to content Naciśnij aby wysłuchać zaznaczony tekst